Klass 4 B

I vår klass är vi 21 elever. Våra klasslärare heter Britt-Marie Persson, vi har även hjälp av Marcus Fredriksson.

7 augusti 2015