Klass 5A

I vår klass är vi 20 elever. Våra klasslärare heter Mikael Gustafsson.

7 augusti 2015