Klass 3B

I vår klass är vi 21 elever. Vår klasslärare heter Elisabeth Mattsson. Vi har även hjälp av Majja Zakariasson.

7 augusti 2015