Estetiska ämnen

Idrottslärare 
Patrik Nyström

Textilslöjdslärare
Liselotte Björkman

Trä- och metalslöjdslärare
Liselotte Björkman

Musiklärare
Moriss Grauman

6 februari 2015