Klass 1B

I vår klass går 27 elever, vår klasslärare heter Ann-Sofie Burvall. I klassen har vi också hjälp av Eva Thunell.

7 augusti 2015