Klass 5B

I vår klass är vi 20 elever. Våra klasslärare heter Monica Carlsdotter Thörn och Maria Mattsson. Vi har även hjälp av Gzim Breznica.

10 augusti 2016