Kurator

Jag heter Therese Mahlberg och arbetar som skolkurator på Fredrika Bremerskolan. 

Som skolkurator finns jag tillgänglig för elever, föräldrar och skolpersonal i syfte att främja elevers lärande, utveckling och hälsa. Du som elev kan ta kontakt med mig om du behöver stöd. Det kan gälla olika saker, till exempel hur du har det i skolan, med kompisar eller hemma. Det kan vara vad som helst som påverkar hur du mår, både stora och små bekymmer. Även föräldrar är varmt välkomna att kontakta mig. Jag kan ha enskilda samtal av olika karaktär samt jobba med grupper.

Som skolkurator ingår jag i skolans elevhälsoteam. Jag har tystnadsplikt, vilket innebär att det som sägs hos mig stannar hos mig. Jag kan också hjälpa till i kontakten med myndigheter eller andra verksamheter, exempelvis socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

För att komma i kontakt med mig så går det bra att söka upp mig när jag är på skolan, ringa, sms:a, maila eller prata med någon lärare/annan skolpersonal som kan hjälpa till att kontakta mig. Jag är på skolan:

Onsdagar 8.00-15.00
Fredagar 8.00-11.30

Varmt välkommen att ta kontakt!

Telefon: 072-581 95 60
E-post: therese.mahlberg@uppsala.se

5 februari 2015