Klass 3A

I vår klass är vi 18 elever. Vår klasslärare heter Annika Lindskog, vi har även hjälp av Oscar Österberg.

7 augusti 2015