Skolrådet

Här berättar vi om föräldrarnas inflytande och arbete i skolrådet

Skolråd

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

Höstterminensmöten 14/9, 13/10, 15/11.

Vårterminens möten är 14 februari, 23 mars och 19 april. 18.30-20 i 1A:s klassrum

Minnesanteckningar 161115

Minnesanteckningar 161013

Minnesanteckningar 160914

Här kan du läsa minnesanteckningar från vt-16

Här kan du läsa minnesanteckningar från 2015

2 oktober 2015