Skolrådet

Här berättar vi om föräldrarnas inflytande och arbete i skolrådet

Skolråd

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

Minnesanteckningar 170920

Höstterminens mötestider
20 sept 18.30-20
26 okt 18.30-20
5 dec 18.30-20

Vårterminens mötestider
14 feb 18.30-20
9 mars 18.30-20
13 april 18.30-20
4 maj 18.30-20
8 juni 18.30-20

 

Här kan du läsa minnesanteckningar från vt-17 

Här kan du läsa minnesanteckningar från ht-16

 

2 oktober 2015