Klass 4 B

I vår klass är vi 21 elever. Vår klasslärare heter Monica Carlsdotter Thörn, vi har även hjälp av Majja Zackariasson.

7 augusti 2015