Klass 2B

I vår klass är vi 27 elever. Vår klasslärare heter Ann-Sofie Burvall, vi har även hjälp av Eva Thunell.

7 augusti 2015