Skolrådet

Här berättar vi om föräldrarnas inflytande och arbete i skolrådet

Skolråd

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

Hösttminens mötestider
3/10 kl 18.30-19.30
13/11 kl 18.30-19.30
9/12 kl 18.30-19.30

Höstterminens mötesanteckningar

Minnesanteckningar 191003 (PDF, 176 KB)

Vårterminens mötesanteckningar

Minnesanteckningar 190306 (PDF, 158 KB)

 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolrådet