Skolrådet

Här berättar vi om föräldrarnas inflytande och arbete i skolrådet

Skolråd

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

Vårterminens mötestider
5/2 kl 18.30-19.30
6/3 kl 18.30-19.30
4/4 kl 18.30-19.30
6/5 kl 18.30-19.30

Minnesanteckningar 181129 (PDF, 441 KB)

Minnesanteckningar 181024 (PDF, 134 KB)

Minnesanteckningar 180925 (PDF, 513 KB)

Höstterminens mötestider
25/9 kl18.30-19.30 
24/10 kl 18.30-19.30
29/11 kl 18.30-19.30


 

Här kan du läsa minnesanteckningar från vt-17 

Här kan du läsa minnesanteckningar från ht-16

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolrådet