Kurator

Hej!

Mitt namn är Thomas Nyman Norberg och jag arbetar som skolkurator på Fredrika Bremer skolan. Jag finns på skolan onsdagar, torsdagar och även på fredagar ojämna veckor.

Mitt allra främsta uppdrag i skolan är att bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. Det kan exempelvis ske genom enskilda samtal med elever eller att jag träffar grupper av elever. Jag handleder och konsulterar även lärarna i psykosociala frågor. Centralt i uppdraget är att verka främjande och förebyggande.

 

Om du önskar kontakt med mig så nås jag 018-7275858 eller via mail thomas.nyman@uppsala.se.

Varmt välkommen!

24 januari 2018