Skolsköterska

Jag heter Margaretha Lernström Larsson och mina arbetstider är:
Måndag – fredag 8.00 – 16.00

Du kan nå mig på telefonnummer 018-727 58 79 eller via e-post på margaretha.larsson@uppsala.se

Öppen mottagning
Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via e-post.

Hälsobesök
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.

Planerat hälsoarbete under läsåret 16-17:

Hälsobesök:
September: År 2, Hörselkontroll F-klass.
Oktober – December: År 4
Januari – mars: F-klass (tillsammans med föräldrar)

Vaccinationer:
Oktober: HPV dos 1:2, flickor år 5, MPR dos 2:2 år 2.
April: HPV dos 2:2 flickor år 5.

5 februari 2015