Klass 4A

I vår klass är vi 22 elever. Vår klasslärare heter Anders Gällstedt, vi har även hjälp av Helen Wiberg.

7 augusti 2015