Klass 1B

I vår klass går 26 elever, vår klasslärare heter Emma Nyman. I klassen har vi också hjälp av Helen Wiberg och Said El-Masri.

Uppdaterad: