Personal

Kontaktuppgifter till skolans personal

Adam Grandin

Fritidspersonal

Anders Gällstedt

Lärare 4 A

Anna Bengtsson

F-klass A

Anna Enström

Förskollärare F-A

Ann-Sofie Burvall

Förstelärare 2 B

Beatrice Frisk

Elevassistent
.

Britta Wikner

Speciallärare

Camilla Forsström

Skoladministratör

Cecilia Forsman

Förskollärare F-A

Cecilia Gudfastsson

Förstelärare 5 A

Chatarina Bergkvist

Elevassistent

Elisabeth Mattsson

Lärare 1 B

Ewa Edström Forsberg

Förstelärare

Eva Lind

Förskollärare F-B

Eva Nyström

Lärare 3 B
.

Eva Thunell

Elevassistent

Eva-Lena Persegården

Lärare 5 B

Gzim Breznica

Elevassistent
.

Göran Andersson

Fritidspedagog

Helen Wiberg

Elevassistent

Helena Al-Abbasi Olsson

Klasslärare 2 A

Samuel Öberg

Rektor

Johan Blom

Fritidspedagog

.

Kristin Janemar

Förskollärare F-B

Lina Gunstad

Förskollärare F-B

Linus Karlsson Mood

Lärare 3 A

Liselotte Björkman

Textil och Träslöjdslärare

Margaretha Lernström Larsson

Skolsköterska

Mattias Bjaaland

Fritidspersonal

Mikael Gustaffson

Lärare (föräldraledig)

.

Monica Carlsdotter Thörn

Lärare 4 B

Narbeh Sarkisian

Lärare (tjänstledig)

.

Olof Åström

Vaktmästare/Lokalvård

Patrik Nyström

Idrottslärare

Petra Johansson

Spec. Lärare

Petra Vällfors

Lärare 1 A

Pontus Jokinen

Elevassistent

Sofie Grandin

Fritidspersonal

Thomas Lönnström

Elevassistent

Thomas Norberg

Kurator

Torbjörn Wågstrand

Fritidspedagog

Åsa Arkvik

Skolpsykolog

Åsa Finn

Musiklärare
13 december 2017