Oj, vilket år det har varit!

Med anledning av coronapandemin och det exceptionella år vi har bakom oss vill jag rikta ett stort tack till alla barn, elever och medarbetare i Uppsala kommuns förskolor och skolor.

Helena Hedman Skoglund

Ni elever har varit otroligt duktiga på att ställa om och anpassa er till alla förändringar som pandemin har inneburit. Ni har klarat utbildningen och skolarbetet på ett imponerande sätt.

Även ni föräldrar och vårdnadshavare förtjänar ett stort tack för er förståelse, er hjälp och ert sätt att lösa allt det krångel, den osäkerhet och den oro som pandemin har skapat.

Framför allt vill jag rikta ett stort tack till alla våra fantastiska medarbete i förskolan och skolan. Ni har under 2020 gjort stora insatser för våra barn och unga, under en pågående pandemi. Ni har erbjudit barn och ungdomar normalitet, trygghet och lärande i en tid då väldigt lite av livet är som vanligt och då många känner oro.  Det är värdefullt. Och det är jag som ordförande i utbildningsnämnden och representant för Uppsala kommun mycket tacksam för.

Pandemin har ökat arbetsbelastningen. Ni har ställt om, ni har tänkt nytt och ni har täckt upp för kollegor som inte kunnat gå till jobbet. Många av er som arbetar i förskolan och skolan är nu trötta och i behov av återhämtning. Jullovet är välkommet. Jag hoppas att ni nu får möjlighet till vila och återhämtning. Även ni som arbetar i verksamheter som håller öppet hoppas jag kan få lite utrymme för lugn och återkoppling.

Samtidigt är vi medvetna om att pandemin inte är över efter jullovet. Vi måste fortsätta att leva, studera och arbeta utifrån de anpassningar som pandemin kräver även under våren. Jag är orolig över vad detta innebär, både för er som medarbetare och för våra barn och elevers lärande, när förutsättningarna under lång tid blir så annorlunda. Det är en utmaning som vi gemensamt behöver ta oss an.

Jag vill å Uppsala kommun och utbildningsnämndens vägnar önska er god helg och återigen tacka för era insatser.

Helena Hedman Skoglund

Kommunalråd 

Ordförande utbildningsnämnden

18 december 2020