Elevrådet

Här berättar vi om elevrådets arbete.

Elevrådets uppgift är att ta emot synpunkter från klassråden med förslag om förbättringar. Varje klass har två representanter i elevrådet. Förskoleklasserna kan delta om de önskar.

Elevrådet diskuterar elevernas inflytande i undervisningen, ordningsregler och andra gemensamma praktiska frågor som t.ex. skolmaten och skolgården.

Protokoll 171205 3-5 (PDF, 448 KB)

Protokoll 171010 F-2 (PDF, 322 KB)

Protokoll 171010 3-5 (PDF, 335 KB)

Protokoll 170912 F-2 (PDF, 325 KB)

Protokoll 170912 3-5 (PDF, 330 KB)

 

Protokoll från Vt-17

Protokoll 170519 F-2 (PDF, 38 KB)

Protokoll 170519 3-5 (PDF, 39 KB)

Protokoll 170428 F-2 (PDF, 176 KB)

Protokoll 170428 3-5 (PDF, 180 KB)

Protokoll 170317 F-2 (PDF, 75 KB)

Protokoll 170317 3-5 (PDF, 83 KB)

Protokoll 170127 F-2 (PDF, 187 KB)

Protokoll 170127 3-5 (PDF, 163 KB)

9 november 2015